Устойчив и отговорен туризъм

Непрекъснато увеличаващите се пътувания в световен мащаб, свързани с глобализацията и повишената мобилност на населението на планетата, изискват както от професионалистите, така и от потребителите различен поглед и отношение към пътуването. Смисълът на понятието отговорно или устойчиво пътуване е в:

  • ограничаване до минимум вредните въздействия върху средата
  • допринасяне за положителни икономически ползи за месното население и общности
  • запазване на културни, исторически и природни ресурси на всяка дестинация

За щастие, туристическите фирми, организиращи пътувания, както и населението по места, предлагащо туристически атракции, осъзнават ползите от устойчивия туризъм за икономиката.

Отговорният туризъм е един от термините, които се базират на етична основа. Въпреки че определенията и термините леко се различават, в основата им стои едно послание: туризмът, правен по правилен начин, носи и трябва да носи само ползи на месните общности, да е образователен, информиращ и приятен за пътешествениците. Трябва да правим разлика между устойчив туризъм, като термин и останалите, конвенционални термини като природен туризъм, приключенски туризъм, културен туризъм и пр., които имат за цел не да опишат положителни въздействия, да описват само пазарните сегменти на определените видове туризъм.

Ние от Бултийм Адвенчърс следваме няколко основни правила в нашите пътувания и програми:

  • Нашите турове и занимания трябва да носят социална полза.
  • Ние разбираме, че всяко място, на което отиваме е домът на някой друг.
  • Стараем се да оставяме всяко място, на което сме били в състоянието, в което искаме да го открием следващия път. 

Responsible tourism

Responsible tourism

Твоето приключение те чака някъде тук.