Ниво A РЕЛАКС

Adventure travel at its most relaxed pace.
Активност: 1-3 часа през повечето дни
Дистанции: ходене не повече от 4 км през повечето дни; гребане 5-6км;
Терен: предимно гладък
Денивелация : Незначителна
Надморска височина: по-малка от 400 метра


Ниво B АКТИВНО

Даже начинаещи приключенци ще се чувстват комфортно.
Активност: от 2 до 5 часа на ден
Дистанции: Преход от 6 - 8 km, колоездене 10-30 km повечето дни, гребане 6-10 km
Терен: Равнинен или пресечен терен без особени препятствия
Денивелация: повече от 500 метра на ден
Надморска височина: до 900 метра


Ниво C УМЕРЕНО

За активни хора и нагоре.
Активност: 4-6 часа повечето дни
Дистанции: Преход до 10 км през повечето дни, колоездене 20-40 км през повечето дни; гребане 10-15 км
Терен: пресечен или планински терен със спускания и изкачвания
Денивелация: до 700 мера на ден
Надморска височина: до 1300 метра


Ниво D ЕНЕРГИЧНО

Препоръчително за хора в добра физическа форма и основни двигателни умения.
Активност: 5-8 часа на ден през повечето дни
Дистанции: до 12 км през повечето дни, колоездене 30-50км повечето дни; гребане 15-20км
Терен: Планински, преодоляване на стръмни участъци, изкатерване на скали или слизане с помощта на алпийски инвентар
Денивелация: до 900метра на ден
Надморска височина: до 2000 метра
Предишен опит и умения могат да са препоръчителни за някой от програмите.


Ниво E ТРУДНО

За напреднали и опитни приключенци, свикнали да предизвикват себе си.
Активност: 10+ часа на ден
Дистанции: преход от 20 или повече км, колоездене 60км или повече; гребане 22-30 км
Терен: отдалечени планински дестинации, разнообразен, изненадващ терен с изкачвания и спускания.
Денивелация: до 1100 км на ден
Надморска височина: над 2500 метра
Опитът е задължителен


или избери другтрип