Нашите тиймбилдинг програми се основават на три основни и ключови дейности :

 1. Проучване и събеседване
 2. Анализ и оценка
 3. Планиране на действията

Проучване и събеседване

Проучването е много важна част от съставянето на тиймбилдинг програмата. То е свързано с целенасочено изследване на бизнес средата. Осъществява се чрез анкети, интервюта и събеседвания. Изочаването на работната група позволява на нашите специалисти да изградят правелна стратегия, която в последствие би превърнала групата в ефективно работещ колектив. Ние разработваме индивидуална програма за всеки наш клиент като проучването се явява информационна база за вземането на адекватни решения. Освен всичко друго тази информация е нужна и за анализ на резултатите.

Анализ и оценка (Акценти)

 1. структура на организацията (отдели, звена, екипи, офиси, йерархия)
 2. сфера на дейност
 3. начини за комуникация в екипа
 4. възрастови граници
 5. брой участници в програмата

Планиране на действията

 • Подбор на място за провеждане на тиймбилдинг събитието.
 • Подбор на занимания(дейности, игри, мероприятия)
 • Планирането е процесът на създаване на примерна програма, включващ: подбор на времето мястото на провеждане на програмата; подбор на занимания(дейности, игри, мероприятия); определяне на цена.
 • Програмата подлежи на одобрение от лицето или фирмата възложител. След което се преминава към организиране на нейното изпълнение. Ограничават ни единствено вашите желания и възможности.

Приключенски програми

Приключенските тиймбилдинг програми представляват следващо ниво в изграждането на работния екип. Те имат за цел доразвиване на колегиалните и приятелски взаимоотношения, чрез колективно решаване на проблеми в стресова обстановка и екстремни условия. Използвайки природните дадености в съчетание с добре подбрани екстремни спортове и игри нашите приключенски тиймбилдинги разчупват рутината на работното ежедневие и доказано повишават ефективността и настроението на екипа. Програмите се реализират под формата на няколко дневни пътувания, планински преходи и оцеляване, рафтинг, каякинг, пейнтбол, каньонинг, гмуркане и др.

Приключенските тиймбилдинг програми могат да се категоризират и да се разграничат няколко вида според мястото на провеждане на програмата.

Резултатите от провеждането на приключенски тиймбилднг зависят от желанието и мотивацията на участниците, т.е. нужно е те да са запознати с целта на проявата.

Безопасността на участниците е от първостепенно значение!!!

Ние поемаме цялостния ангажимент по организацията на програмите, включващ:

 • Транспорт
 • Екипировка
 • Опитни, сертифицирани инструктори

Можете да получите детайлна информация, попълвайки следната форма.

За вашето дете сме подготвили интересни и полезни, детски лагери, а може да разгледате и други възможности за приключенски туризъм.