Responsible tourism

With continuing growth in travel, there is increasing recognition among both travel professionals and consumers of the importance of responsible travel—travel that minimizes negative impacts brings economic benefits to host communities, and preserves the cultural and natural resources of the destinations. Fortunately for travel businesses and destinations, there is strong evidence that responsible travel is also good for the economic bottom line. Tourism Terms Responsible tourism is one of the several closely related terms that are ethically based. While the definitions differ slightly in emphasis, their core message is the same: that tourism, done well, brings positive benefits for conservation and host communities, and is educational as well as enjoyable for the traveler. These terms differ from conventional tourism terms such as nature tourism, adventure tourism, and cultural tourism which describe market segments and not the positive impacts of particular types of tourism.

In our trips we are following three basic rules:

  • Our tours and activities must be a positive social benefits.
  • We realize that any place we go is someone else’s home.
  • We have to leave each place in the condition we want to find it again.

Отговорен и устойчив туризъм

Ние винаги пътуваме, водени от три прости правила:

  • Нашите пътувания и активности трябва да бъдат в обществена полза
  • Ние осъзнаваме, че всяко място, обект на нашите приключения е дом на някой друг
  • Трябва да напускаме всяко място така, както искаме да го намерим

Винаги сме смятали, че пътувайки, в малка група хората получават по-голяма добавена стойност и  удоволствие от приключенията. Този алтернативен  начин за почивка, от една страна създава предпоставки за обществени ползи и дава възможност за запазването на естествената среда, а от друга – провокира положителен социален и културен обмен. Отговорният и устойчив туризъм е насочен към максимизиране на икономическите, социални и екологични ползи и минимизиране на разходите за пътуване. Казано по-просто, отговорният туризъм е туризъм, който създава по-добри места за живеене и посещение. Тази философия има за цел да постигне троен резултат от устойчивото развитие, а именно икономически растеж, неприкосновеност на околната среда и социална справедливост. Ние от Бултийм Адвенчърс ежегодно организираме почиствания, както и обучения за приобщаване на подрастващото поколение към голямото общество на алтернативния и здравословен отдих.